Efektywność gier szkoleniowych

Gry szkoleniowe mają pomóc menadżerom w osiąganiu odpowiednich wyników danych działów. Ważne jednak jest nie tylko stałe motywowanie pracowników, rozwijanie ich umiejętności i talentów, ale także menadżer powinien poszerzać swoją wiedzę, oraz rozwijać techniki, które służą do efektywnego zarządzania ludźmi.


Podstawowe cele gier szkoleniowych

I. Możemy spotkać się z różnego typu grami szkoleniowymi. Oczywiście ich charakter zależy od celu jaki im przyświeca.

II. Niektóre gry służą głównie do przetrenowania zdolności menadżerskich kierownika, a także do przeanalizowania zachowania pracowników znajdujących się w zespole. Inne gry służą do szkolenia ze skutecznej sprzedaży.

III. Zdarzają się też takie, dzięki którym sprawdzana jest efektywność zespołowa, osobista i komunikacja pomiędzy poszczególnymi osobami. Jeżeli naszym celem jest zintegrowanie zespołu, to również tego rodzaju gry znajdziemy. Odpowiednią propozycje proponuje firma kryjąca się pod adresem www.wszechnica.uj.pl/pl/menedzer/gry_szkoleniowe.

Przykłady gier menadżerskich

Przykładem gier menadżerskich będzie realizacja zadania, w którym pracownicy będą oceniani za kooperację. W trakcie rozgrywki mogą podejmować oni samodzielne działania, albo też skupić się na pracy zespołowej. Dzięki temu uczą się kiedy lepszym rozwiązaniem jest współpraca, a kiedy duże bardziej opłaca się realizować cele samodzielnie. W wyniki prostej rozgrywki menadżer może ocenić, czy jego zespół posiada odpowiednie umiejętności, wiedzę i zaangażowanie.