Przewodnik turustyczny

Deregulacja zawodu przewodnika turystycznego


Jeszcze do niedawna, aby zostać przewodnikiem turystycznym, należało przejść teoretyczne szkolenie z danego obszaru, zdać egzamin dotyczący historii i atrakcji turystycznych danego miejsca, a na koniec przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie pracy w tym zawodzie.


Obecne wymagania dla przewodników turystycznych


Obecnie aby zostać przewodnikiem turystycznym należy mieć ukończone 18 lat, posiadać średnie wykształcenie oraz nie być karanym za przestępstwa umyślne i związane z wykonywanym zawodem.

 

Rejestrować czy nie rejestrować działalności gospodarczej

 

Przewodnicy, którzy chcą prowadzić samodzielny biznes muszą zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą, aby tego uniknąć mogą podjąć współpracę z biurami turystycznymi, wówczas nie mają obowiązku rejestracji.


travel-guide-544430_640