Rzeszów

Rzeszów – to najszybciej rozwijające się miast w kategorii od 150 do 300 tysięcy mieszkańców. Przyrost firm na 1000 mieszkańców w Rzeszowie wyniósł 2,28 w porównaniu Gdynia, która jest na drugim miejscu miała ten wskaźnik na poziomie 1,36. Do Rzeszowa ściąga wielki biznes z całego świata, ze względu na tanią siłę roboczą, przy jednoacześnie wysokim poziomie wiedzy eksperckiej w tym regionie.


 

monument-956820_640